autoryzowany audyt teletechniczny

audyt-pieczec

 

 

 

 

 

 

 

Budynkowe i osiedlowe instalacje teletechniczne podlegają ciągłej rozbudowie przez kolejnych operatorów telekomunikacyjnych i instalatorów różnych systemów lpkalnych – pomagamy nad tym skutecznie zapanować, aby ich niekontrolowany rozwój nie degradował całego budynku oraz nie stanowił źródła wielu dodatkowych zagrożeń!

 

Audyt realizowany jest pod patronatem merytorycznym
Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI
czytaj więcej na stronie Stowarzyszenia >>>

logo_stp_300

  • certyfikacja instalacji teletechnicznej (badanie poziomu zaawansowania technicznego oraz poprawności jej wykonania i użytkowania)
  • określenie istotnych warunków technicznych dla zewnętrznych operatorów telekomunikacyjnych (w związku z obowiązkiem udostępnienia nieruchomości wg ustawy o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych Dz.U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675)
  • określenie możliwości i sposobu przystosowania istniejącej instalacji budynkowej do wymaganego standardu
  • optymalizacja kosztów utrzymania i usług telekomunikacyjnych

Permalink do tego artykułu: http://www.master-telekom.pl/audyt-teletechniczny/