projekty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oferujemy opracowanie:

 • PROJEKTÓW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH
 • DOKUMENTACJI PRZETARGOWYCH (SIWZ)
 • DOKUMENTACJI EKSPLOATACYJNYCH (instrukcji, kart informacyjnych, tabel programowych itp.)
 • PREZENTACJI PRODUKTOWYCH katalogów technicznych etc.

w zakresie:

 • budowy, przebudowy, rozbudowy sieci telekomunikacyjnych kablowych i radiowych
 • usuwania kolizji z istniejącymi liniami telekomunikacyjnymi
 • budowy przyłączy do budynków i osiedli
 • budynkowych instalacji telekomunikacyjnych
 • osiedlowych kanalizacji i systemów teletechnicznych
 • abonenckich sieci i systemów teletechnicznych w firmach i przedsiębiorstwach
 • prywatnych (domowych/mieszkaniowych) sieci i systemów elektrycznych i teletechnicznych

projekt

w ramach podstawowych usług projektowych oferujemy także szereg usług towarzyszących, takich jak:

 • doradztwo techniczne
 • szkolenia
 • opracowanie koncepcji programowo-przestrzennych (analizy, badania itp.)
 • inwentaryzacja istniejących zasobów technicznych
 • wykonie ekspertyz technicznych
 • sprawdzenie istniejących projektów budowlano-wykonawczych
 • weryfikacja umów, kosztorysów, faktur itd. od wykonawców i dostawców
 • uzgodnienia projektowe
 • wsparcie techniczne podczas negocjacji z wykonawcami i dostawcami
 • uczestniczenie w komisjach przetargowych
 • nadzór autorski
 • wykonanie projektów powykonawczych
 • rekomendacje produktowe i wykonawcze
 • kompletacja materiałów instalacyjnych i urządzeń

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY :

INWESTORÓW, ARCHITEKTÓW, DEVELOPERÓW, BIURA PROJEKTOWE, ZARZĄDCÓW, ADMINISTRATORÓW i OPERATORÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

 

 

 

 

 

Permalink do tego artykułu: http://www.master-telekom.pl/projekty-2/