przebudowa Placu Piłsudskiego w Warszawie

  pl_pilsudskiego2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOREPORTAŻ Z PLACU BUDOWY:

 

 

 

ZAKRES PRAC:

Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy instalacji teletechnicznej w rejonie Placu Piłsudskiego w Warszawie, składającego się z:

  • projektu budowlanego
  • projektu wykonawczego
  • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
  • informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Pełnienie nadzoru autorskiego

Permalink do tego artykułu: http://www.master-telekom.pl/przebudowa-pl-pilsudskiego-w-warszawie/